Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Sídlo firmy:EkoMedica Czech s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

herbarna@herbarna.cz

 

Adresát:

Zdravá výživa

Hrnčířská 265/16

748 01   Hlučín

 

 

                                                              

               

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*)od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.